Lektion 1 - Vejtyper

Som du sikkert husker, er der 5 kategorier i forbindelse med vejen, som du skal være opmærksom på.

1. Vejens forløb!

2. Vejens udstyr!

3. Vejens brug!

4. Vejens omgivelser

5. Vejens beskaffenhed

 

 

 

 

Vejens forløb.

Her kan være tale om vejkryds, vejsving, bakketop, jernbaneoverskæring og broer.

Her ser du et eksempel på, hvor du skal være SÆRLIG opmærksom på vejens forløb, hvorfor skal du være det?

 

 

 

 

Vejens udstyr.

Her er tale om alt udstyr, bortset fra færdselstavler.

Her ser du et eksempel på, hvor du skal være SÆRLIG opmærksom på vejens udstyr, hvorfor skal du være det?

 

 

 

 

Vejens brug.

Dette begreb dækker, ar der kan være andre end kørende, der benytter vejen.

Her ser du et eksempel på, hvor du skal være SÆRLIG opmærksom på vejens brug, hvorfor skal du være det?

 

 

 

 

Vejens omgivelser.

I mange tilfælde kan omgivelserne give dig et praj om, hvad du kan forvente.

Her ser du et eksempel på, hvor du skal være SÆRLIG opmærksom på vejens omgivelser, hvorfor skal du være det?

 

 

 

 

Vejens beskaffenhed.

Kørebanens og vejkantens tilstand kan have væsentlig indflydelse på din færden.

Her ser du et eksempel på, hvor du skal være SÆRLIG opmærksom på vejens beskaffenhed, hvorfor skal du være det?

 

 

 

 

Næste gang går vi videre med "Vejens forløb"

Opdateret d. 25.11.2012